2021-09-02 09:17Nyheter

Sciety – en ledande investeringsaktör inom svensk life science

Andreas Lindblom, vd och grundare för ScietyAndreas Lindblom, vd och grundare för Sciety

Sciety startade 2016 med målsättningen att underlätta för investerare och bolag inom life science. I dag är Sciety en etablerad finansieringskanal för onoterade life science-bolag och Nordens ledande investerarnätverk. Vi fick tillfälle att ställa några frågor till Andreas Lindblom, vd för Sciety.

Berätta om Sciety, vilka är ni?

Sciety är ett investerarnätverk som fokuserar på svenska tillväxtbolag inom life science och digital hälsa. Medlemmarna i vårt nätverk är affärsänglar, förmögna privatpersoner och riskkapitalbolag –alla med intresse för life science. Våra investeringsområden är bioteknik, läkemedel, medicinteknik och digital hälsa.

Vi är ett team med erfarenhet från life science, finans och kommunikation och dessutom har vi ett stort nätverk av experter inom olika områden. Det här gör att vi kan bidra med kompetens både till investerare och bolag.

Sciety har på kort tid blivit en ledande investeringsaktör inom svensk life science. Berätta om er affärsresa.

Sciety föddes ur idén att hjälpa både bolag och investerare inom life science. Vi såg att det fanns ett stort antal tillväxtbolag med potential att lyckas och ett växande investeringsintresse för branschen. Med vår erfarenhet från båda världar hade vi en bra utgångspunkt. I dag är vi nio medarbetare och vi kommer snart att bli fler – vårt team är vår styrka.

Noggrannhet och kvalitet genomsyrar allt vi gör och det är något som både bolag och investerare uppskattar. Genom att hitta de främsta bolagen och stötta dem så mycket som möjligt ökar vi sannolikheten att de når sina mål. 

Vad är er vision och drivkrafter?

Vår vision har alltid varit att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential. Det som driver oss är att få bidra till framtidens hälso- och sjukvård och att jobba för att nya produkter och tjänster kommer den enskilde individen och samhället i stort till gagn. Och det är mycket motiverande att följa de bolag som vi har investerat i, och särskilt roligt vid framgångar.

När vi beslutar om en investering är den kliniska relevansen, vid sidan av avkastningspotentialen, en mycket viktig aspekt. Det är en speciell känsla när man kommer i kontakt med ett bolag och inser att de har en lösning som verkligen har potential att göra skillnad för vården och människors livskvalitet.

Berätta mer om urvalsprocessen och hur ni arbetar med bolagen.

Vi utvärderar hundratals tillväxtbolag varje år och väljer ut de som vi bedömer har störst potential att bli framgångsrika inom sina områden. Vi har en strukturerad urvalsprocess i flera steg som innefattar en analys av forskningsresultat, klinisk relevans och affärsmässiga förutsättningar.

För den handfull bolag vi årligen väljer att investera i hjälper vi även till att ta fram presentationer och investeringsunderlag för våra investerare.

Investerare vill oftast investera tillsammans med andra, även riskkapitalbolag. De vill bland annat se att andra också tror på bolaget och vill vara med och dela risken. Här bidrar Sciety genom att vi håller ihop processen och dialogen med potentiella investerare.

Life science är ett hett investeringsområde trots ofta långa utvecklingstider – varför?

Sedan en tid tillbaka har framförallt noterade life science-bolags värderingar sjunkit med minskat intresse som följd, men det stämmer att intresset är fortsatt högt trots lång tid till marknaden för många bolag.

En av många anledningar är troligen den höga aktiviteten av företagsförvärv inom branschen. Större bolag inom läkemedel och medicinteknik licensierar och förvärvar bolag i tidiga skeden i allt större utsträckning. I Sverige kan också bolag, på gott och ont, noteras tidigare än i många andra länder eftersom vi har tre konkurrerande börsaktörer.

En annan faktor som spelar roll är möjligheten att bidra till bolag som har potential att göra skillnad i människors liv. Därtill är life science är en av Sveriges viktigaste sektorer och globalt sett en snabbt växande marknad. Svenska företag är väl positionerade och bidrar med viktiga framsteg och spännande innovationer varje dag, vilket vi är båda tacksamma och stolta över.

Läs mer om Sciety >>

Andreas Lindblom, vd och grundare för Sciety


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City