2022-10-03 11:35Nyheter

Nyhetsbrev september 2022

Fotocollage av Maria Lundberg, Karin Bengtsson, Anna Wedell, Anna Martling.

Ett axplock ur senaste nyhetsbrevet från Stockholm Science City:

Nytt i Hagastaden:
SDS Life Science
flyttar till Hagastaden.
Vi kommer närmare våra kunder och kan få synergieffekter i samarbeten med de aktörer som finns där. Vi vill där det händer saker och i Hagastaden händer det just nu mycket för vår bransch, säger vd Maria Lundberg.

Månadens blogg:

Vi behöver stötta mindre bolag kring säker digitalisering, skriver Karin Bengtsson, vd på Kista Science City, i månadens blogg.

Seminariet om precisionsmedicin:
Fullsatt vid det seminarium i september som Karolinska Institutet (KI), Karolinska Universitetssjukhuset (K) samt Stockholm Science City arrangerade. Här ser du inspelningen med presentationer av Anna Wedell (professor i medicinsk genetik vid KI samt överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar på K) och Anna Martling (dekan och professor i kirurgi vid KI samt överläkare Tema Cancer vid K). I panelsamtalet deltog även Peter Löwenhielm (Business Coach vid KI Innovations) och Nasim Farrokhnia (Hälso- och sjukvårdschef Västeuropa på Microsoft).

Karriärmässan CHaSE:
CHaSE (Stockholm’s premier career and jobs fair in life science and health) is approaching. Energy will prosper at Aula Medica when CHaSE opens up to big companies, SMEs, startups, NGOs, KI organizations as well as researchers, PhDs, postdocs and masters. 

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City