2022-11-01 05:50Nyheter

Nyhetsbrev oktober 2022

Fotocollage av Christin Wendel, Kajsa Liljegren, Björn Ursing, Johan Weigelt.

Nytt i Hagastaden:
Johan Weigelt
blir ny vd för KI Holding.
Life Science har en särställning inom svensk och internationell tillväxt och utveckling. Att få medverka till att Karolinska Institutets forskning kommer samhället till del samtidigt som vi skapar livskraftiga bolag är en möjlighet jag inte vill missa, säger han.

Månadens blogg:

– The key to succeeding with “realising or redistributing value” is strategic management of your ideas, knowledge, team, trade secrets, inventions, software, data, peer network, research methods, lab results, designs, brands and reputation, skriver Christin Wendel, strategisk samordnare på PRV, i månadens blogg.

Life science-samarbetet med Nederländerna underlättas
Initiativet #dualmarketentry, flera överenskommelser mellan svenska och nederländska life science-aktörer, samt ett statsbesök under oktober. Det är mycket som händer mellan Sverige och Nederländerna. Björn Ursing är Senior Project Manager för Life Science & Health vid Nederländernas ambassad i Stockholm, och han berättar mer. 

Ny medarbetare på Stiftelsen
Kajsa Liljegren började som projektledare på Stockholm Science City den 1 oktober. Läs intervjun med henne! 

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City