2022-12-01 13:51Nyheter

Nyhetsbrev november 2022

Foton av Frida Lundmark, Jenny Acaralp och Lena Morgan.

Månadens blogg:

– Nu gäller det för den nya regeringen att ta nästa steg och accelerera arbetet. Vi har ingen tid att förlora – det är nu det gäller om Sverige ska bli en ledande Life Science-nation, skriver Frida Lundmark LIF, i månadens blogg.

Korsbefruktning inom life science underlättas med ny webb
Den nyligen lanserade LifeSciencesinsweden.se berättar vilket om det stora arbete som pågpr i Sverige inom branschen. Hela ekosystemet inom life science är inkluderat; Pharma, Medical Devices och precisionsmedicin, liksom framtidens hälsa. 

SIS bidrar till säkrare, billigare och hållbarare medicinteknik
Att jobba med standarder är ett sätt att arbeta för ökad patientsäkerhet. Dessa bidrar också till samhällsnytta och förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal. SIS är ett nationellt standardiseringsorgan utsedd av Sveriges regering.Möt Jenny Acaralp och Lena Morgan.

Innovationssystemet
Stockholm Science City gav Arthur D. Little i uppdrag att genomföra en analys av innovationssystemet. Deras rapport utgår från ett antal djupintervjuer som de genomfört, för att identifiera var det finns gap i innovationssystemet inom life science. Syftet med analysen var att se vilka av gapen som är relevanta att adressera, utifrån Stiftelsen ändamålsparagraf.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City