2023-04-03 13:40Nyheter

Nyhetsbrev mars 2023

Foto av Gunilla Andrew-Nielsen, Kristofer Klerfalk och Maja Neiman.

Fulltecknad premiär för KI Science Park Lunch Talks
– Mötet lockade en bred mix av olika professioner, som vi hade hoppats på, säger Sara Gunnerås på KI Science Park som höll i mötet tillsammans med Edvard Agrell på Bayer.

Månadens blogg:
Går det att vända den negativa trenden för kliniska prövningar i Sverige? Det skriver Gunilla Andrew-NielsenLäkemedelsverket i månadens blogg.

Scale Up Life Science Invest har börjat investera i life science med unik metodik
– Vi ser många bolag som tyvärr gör onödiga och kostsamma misstag i tidigt skede. Här kan vi hjälpa till och göra stort skillnad, säger vd Kristofer Klerfalk

Kartläggning av Sveriges läkemedelsutveckling med huvudkontor här
Årets upplaga fokuserar stort på internationella jämförelser, berättar Maja Neiman på SwedenBIO, om rapporten Swedish Drug Discovery and Development Pipeline Report 2023.

Läs hela nyhetsbrevet här >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. We are an active and helpful expert organization that facilitate knowledge transfer and growth. We strengthen relations and increase collaborations between academia, industry and society to support the development of Stockholm as an attractive place for research and entrepreneurship. Our ambition is to create benefit for society and strengthen Stockholm’s competitiveness in the area of life sciences.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City