2022-04-01 11:42Nyheter

Nyhetsbrev mars 2022

Bild som illustrerar nyhetsbrevet från Stockholm Science City

Ett axplock ur senaste nyhetsbrev från Stockholm Science City

50 % ökning av antalet life science-företag i Stockholm-Uppsalaregionen.
Vad Europas nya enhetliga patentsystem innebär för life scienceföretag.
AI-stödet Dermalyzer som ger högre precision för cancerdiagnostik.
Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City