2022-06-01 06:27Nyheter

Nyhetsbrev maj 2022

Bild som illustrerar nyhetsbrevet från Stockholm Science City

Ett axplock ur senaste nyhetsbrevet från Stockholm Science City:

– Hagastaden är strategiskt helt rätt plats för vårt nya huvudkontor, säger Malin Parkler, vd på Pfizer Sverige, om valet att flytta.

Vi intervjuar Amelie Tarschys Ingre, ordförande i regionens innovations- och utvecklingsutskott, om vad som är roligt och utmanande samt hur hon vill jobba med förändring. 
– Det är viktigt att lyssna på den stora kompetens som finns och försöka skapa förutsättningar för samverkan, samarbete och utveckling, säger hon. 

Marie Häggström på Visit Stockholm berättar om projekt Attraktion Stockholm som jobbar för att attrahera fler internationella akademiska möten.

Alzheimer, ALS och cancer är sjukdomar där den nya metodiken Spatial Transcriptomics blir ett viktigt hjälpmedel. Läs intervjun med Joakim Lundeberg från KTH som nu jobbar på SciLifeLab.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City