2022-06-30 08:42Nyheter

Nyhetsbrev juni 2022

Bild som illustrerar nyhetsbrevet från Stockholm Science City

Ett axplock ur senaste nyhetsbrevet från Stockholm Science City:

Onlinebaserad coachning för att ändra sin livsstil – detta prövar nu 925 personer som är i riskzonen för att få typ 2-diabetes. Redan efter sex månader märks stora resultat, tack vare Health Integrators hälsocoachning! Johanna Helinder berättar mer. 

– Vi vill att fler läkare fortsätter forska efter sin disputation.
Läs bloggen från Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, barnläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och han forskar också vid institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Ericsson Innovation Award gav Fatima Bayloun en tredje plats för sin uppfinning – en smart huvudbonad som övervakar syrenivåer och hjärtfrekvens.
– I was selecting a topic for my thesis, and already knew that I want to do something to support elderly care after I saw that the elderly was the most affected during the pandemic.
Fatima studerar Data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City