2023-02-01 10:20Nyheter

Nyhetsbrev januari 2023

Foton av Lena Morgan, Jenny Acaralp, Christina Ho, Aron Podavka samt Hagastaden

Månadens blogg:

Det är viktigt att förstå standarders nytta för patientsäkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet" skriver Lena Morgan och Jenny Acaralp SIS, i månadens blogg.

Piloten för KI Innovations Accelerator har startat 
"Syftet med Acceleratorn är att erbjuda ytterligare stöd för företag efter inkubatorn", förklarar projektassistent Christina Ho.

 

Film: Hagastaden på tre minuter
Hagastaden är en tillväxtmotor och ett nav för life science i regionen. Visionen är att stärka klustret som gör Stockholms globala position inom life science ännu starkare. Se den nya presentationsfilmen, och sprid den gärna!

 

”Fler borde satsa på studenter och deras idéer”
Fokus på individer snarare än idéer – det är en av skillnaderna mellan Drivhuset och andra inkubatorer, enligt vd Aron Podavka.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City