2022-02-02 13:58Nyheter

Nyhetsbrev januari 2022

Bild som illustrerar Stiftelsens nyhetsbrev i januari 2022

Årets första nyhetsbrev är här! Läs bland annat intervjun med Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, som är Årets folkbildare 2021. Jeanette Tuval berättar om sitt spännande arbete som chef vid Innovationsstöd & Näringslivssamarbeten på Karolinska Universitetssjukhuset. Pontus Blomberg, verksamhetschef på  Karolinska Centrum för Cellterapi berättar om arbetet med att underlätta utvecklingen av nya behandlingar med avancerade terapiläkemedel (ATMP) och celler för transplantation. 
..Och mycket mer!

Läs nyhetsbrevet här >

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City