2023-03-06 11:42Nyheter

Nyhetsbrev februari 2023

Foto av Linda Lindskog, Cecilia Schelin Seidegård och Mark Divers.

Månadens blogg:
"Biobanks are essential for good and equal care, clinical research, and Sweden's competitiveness in Life Science" skriver Linda Lindskog, Stockholm Region Biobank, i månadens blogg.

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet skapar Sveriges första innovationsmiljö för utveckling av precisionsmedicinska teknologier
"Precisionsmedicinens alla möjligheter måste komma fler patienter till del, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Medalj för framstående samhällsinsatser
Med stolthet och glädje vill vi berätta att Cecilia Schelin Seidegård, ordförande för Stockholm Science City, förlänats medalj “För framstående samhällsinsatser” av Kungen. 

 Den nya svenska biobankslagen stärker samverkan inom life science i Sverige
Mark Divers,
KI Biobank, berättar varför en biobankslag behövs, vilka förändringar den nya lagen medför och hur den stärker Sverige som life science-nation.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City