2022-02-25 14:38Nyheter

Nyhetsbrev februari 2022

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om; 

- Professor Matti Sallberg, ansvarig på Pre-GMP laboratoriet på Karolinska institutet som berättar om hur dem kan vara till hjälp tidigt i utvecklingen av produkter, läkemedel och behandlingar. 

- Irene Svenonius (M) tror att Stockholm kan nå målet att höra till världens topp 5 regioner inom life science till år 2025. 

- Magnus Persson, en av grundarna av Eir Ventures, som berättar om hur bolag inom life science kan växa. 

- ett blogginlägg av Stiftelsen Flemingsberg Science VD Johnny Högberg

- öppningen av Life City där Mikael Wilhelmsson affärsutvecklare på Atrium Ljungberg berättar mer.

- Carl Johan Sundberg, verksam vid institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska institutet, som tilldelats professorn H.M. Konungens medalj i åttonde storleken i högblått band för "framstående insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning".

Läs nyhetsbrevet här -> 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City