2022-12-22 07:55Nyheter

Nyhetsbrev december 2022

Foton av Jonas Binnmyr, Karin Corbishley, Daniella Waldforgel och byggnaden Forskaren.

Månadens blogg:

Utvecklingen inom svensk cancervård får inte stanna upp”, skriver Karin Corbishley Cancerfonden, i månadens blogg.

Jonas Binnmyr är ny projektledare på Stockholm Science City
Sedan i november jobbar Jonas Binnmyr på stiftelsen. Han kommer senast från Vinnova och har mycket erfarenhet inom precisionshälsa. Läs vår intervju och lär känna honom. 

 

Forskaren gifter ihop life science med kreativitet och socialt utbyte
Mitt i hjärtat av Hagastaden ligger Forskaren. När byggnaden invigs i december 2023 blir det ett stort steg i den utveckling som stadsdelen eftersträvar: att erbjuda en blandning av privatbostäder, arbetsplatser, kultur, grönområden och forskning i världsklass.

 

”Vi samlar aktörer från samhällssfärer som inte brukar mötas”
Stockholms Handelskammare främjar en välmående huvudstad och agerar utan vinstintresse. Det är en partipolitiskt obunden näringslivsorganisation som samlar företag i regionen Stockholm-Uppsala. Vice vd Daniella Waldfogel berättar om deras tjänster, nyttan av medlemskapet samt hur det är relevant för life science-företag.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City