2022-04-28 13:39Nyheter

Nyhetsbrev april 2022

Bild som illustrerar nyhetsbrevet från Stockholm Science City

Ett axplock ur senaste nyhetsbrev från Stockholm Science City

I vårt senaste nyhetsbrev berättar Mikaela Friedman på Genomic Medicine Sweden vad som krävs för att införandet av precisionsmedicin i sjukvården ska genomföras på bästa sätt.

Vad behövs för ett lyckat samarbete och varför är kommunikationen kring forskning så viktig? Läs intervjun med Sophia Hober, Årets alumn på Kungliga Tekniska högskolan och professor i molekylär bioteknik.

- Vad krävs för att akademin ytterligare ska stärka sin roll: att bygga kunskap och kompetens som dagens unga behöver för att möta miljö- och samhällsutmaningar som blir allt mer komplexa?
Johan Kuylenstierna om konferensen “Sustainable planet, sustainable health – how science-based solutions can drive transformative change”. Denna konferens arrangeras av Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholm Environment Institute och har fokus på framtidens ledarskap.

Läs hela nyhetsbrevet här


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City