2019-03-12 11:47Nyheter

Ny standard för biobanker

null

Hur bygger man upp en biobank på bästa sätt och hur säkerställer man kvalitet enligt alla regelverk? Vi har nyligen kommit i mål med ett globalt arbete med att ta fram en standard med generella krav för biobanker. Jag är fullt övertygad om att standarden kommer att bli till ovärderlig hjälp. Standarden är ett resultat av 15 länders arbete med att sammanställa krav som möjliggör för biobanker att säkerställa och visa kompetent hantering.

Vi har nu också tagit fram en svensk översättning av standarden så det blir enklare att använda den. Sverige har haft en stark roll i det globala standardiseringsarbetet. Biobankerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Region Skåne och Sveriges Lantbruksuniversitet har tillsammans med Uppsala Biobank, Nationella Biobanksrådet och Laboratoriemedicin på Örebro Universitetssjukhus deltagit i den svenska kommittén som SIS, Swedish Standards Institute har projektlett. Att ha med så många svenska organisationer bäddar för en bred och stark förankring bland kommande användare. Det är förstås även en styrka att fått ha med SLU i arbetet, för att säkerställa svenska intressen kring djur och växter.

För att ha en god och jämförbar kvalitet på material som biobankas, inom human-, djur- och växtforskning och en del kliniska analyser, behövs en standard som denna som beskriver krav och rutiner för biobanker; och i och med det kan man lättare få spårbarhet och hög kvalitet. Standarden ger också ett stöd för att biobanker ska uppfylla biobankslagen.

Att delta i det globala standardiseringsarbetet är viktigt för svensk vård och forskning inom life science. Samtidigt som arbetet bidrar till att höja den svenska kunskapsnivån delar vi med oss av svensk expertis. Arbetet har engagerat experterna med livliga diskussioner, delad kunskap och bidragit till ett globalt nätverk inom biobanksvärlden. Samtidigt har det gett mycket glädje under de cirka tre åren som vi arbetat med detta, stött och blött för att nå konsensus och få fram best practice som kan gälla över hela världen. Ibland har vi varit tvungna att djupdyka i enstaka ord, nog så viktigt och en extra bonus av arbetet är faktiskt en fördjupning av kunskaper i engelska språket på detaljnivå.

Ytterligare en orsak till varför internationella standarder är så viktiga är att dessa ofta används som referenser för krav vid upphandlingar, för att kunna påvisa krav för CE-märkning av produkter, samt för företag att kunna konkurrera på den globala marknaden.

Om du vill veta mer om detta arbete eller hur det är att delta i internationellt standardiseringsarbete, hör av dig till mig, lena.morgan@sis.se.

SS-ISO 20387:2019 Bioteknik - Biobanker - Generella krav för biobanker >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull