2021-12-21 09:03Nyheter

Newsletter December 2021

I vårt senaste nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Michael Kaufmann, vinnare av Stockholms innovationsstipendium inom life science och hälsa. Hans innovation Tobias Tree räddar liv genom att snabbt sammanföra läkare. Du kan också läsa ett blogginlägg av Lars Hammarström på Vinnova som skriver om de digitala framsteg vi har nått under pandemin kontra våra fundamentala mänskliga behov. Åsa Johansson, chef på A Working Lab, berättar om fördelarna med en coworkingmiljö. Och Ylva Hultman på Invest Stockholm berättar om uppdraget att skapa tillväxt i Storstockholm. Läs nyhetsbrevet här >


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City