2021-04-29 08:56Nyheter

Newsletter April 2021

Don't miss out on the April newsletter from Stockholm Science City with interviews with Karin Ekdahl Wästberg, Innovation Director of the City of Stockholm; Johan Schuber, Executive Director at MedTechLabs; and Malin Anclair and Ulrika Lindblad strategists at the Competence Center for Culture and Health at Region Stockholm as well as an update on Covid-19 efforts in the region and much more.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City