2020-10-27 15:20Nyheter

Never waste a good crisis!

null

Digitalt branschseminarium live från Norra Stationsgatan den 5 november 2020. 

År 2020 går till historien som ett år där inget blev som planerat och alla förutsättningar ändrades, på extremt kort tid. Coronapandemins framfart över vår planet, våra länder, städer och samhällen och konsekvenserna av de restriktioner som följer, har satt ett bestående avtryck också i vårt område på Norra Stationsgatan i Hagastaden.

Hur påverkar omvärldsläget Hagastaden och Norra Stationsgatan på kort och lång sikt? Hur kan Hagastaden ytterligare excellera givet en extremt osäker omvärld? Efterfrågan på den kompetens som finns här är hög och den har ökat ytterligare under året.

Norra Stationsgatan är ett samverkansprojekt inom Hagastaden mellan 12 fastighetsägare och byggherrar för att utveckla befintliga och nya kvarter med fokus på matupplevelser, levande stråk och ett kvalitativt serviceutbud.

Varje år genomförs branschseminarium med övergripande tema stadsutveckling, möjligheter och utmaningar i Hagastaden. Medverkande är representanter från byggherrar, fastighetsägare, staden i kombination med forskning, företag och andra intressenter i området.

Syftet med seminarierna är att inte bara bli ett seminarium i mängden med fina presentationer, utan att faktiskt på djupet dela med sig av de utmaningar som aktörer i området stått och står inför, samt exempel och idéer på lösningar av dessa. För att dela med sig av kunskap och erfarenhet även utanför Hagastadens område. Så att erfarenheter kan sättas i praktiken och utmaningar kan få lösningar, på riktigt.

Årets Branschseminarium har temat – Never waste a good crisis! Det genomförs som ett rundabordssamtal lett av Maria Rankka och sänds live från Blique By Nobis i Hagastaden. Det kretsar kring Status i området, där vi möter Eleonor Eklind Forslin som är Projektchef för Hagastaden från Stockholms stad, och Malin Harders, som är projektledare för Tunnelbana till Arenastaden.

Vi kommer också att prata om företagens omställning där vi möter Mohammed Homman, VD på Vironova, Micael Averborg, affärsutvecklingschef Vectura Fastigheter och Camilla Klint, regionschef Atrium Ljungberg och ordförande i Föreningen Hagastadens Fastighetsägare.

Avslutningsvis kommer vi samtala kring människorna, stadslivet och Hagapanelen, där vi möter Berndt Lundgren Tek. Dr KTH och ansvarig för Hagapanelen samt Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad.

Seminariet är till för dig som är yrkesverksam inom stadsutveckling och fastighetsutveckling eller bara är nyfiken på ett av Stockholms mest intressanta områden.

Tid och plats
Tid: Torsdagen den 5 november kl. 14.30-16.00
Plats: Digitalt seminarium, länk publiceras dagarna innan.
(Seminariet spelas även in och är tillgängligt i efterhand)

Anmäl dig här >>

Norra Stationsgatan på Facebook >>
Norra Stationsgatan på Instagram >>

Gunilla Sunnros, Seniorkonsult, PDG


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull