2021-10-25 13:47Nyheter

Möt nya projektchefen för Hagastaden

Sofie Klingvall, projektchef för HagastadenSofie Klingvall, projektchef för Hagastaden

Mellan Stockholm och Solna växer det nya området Hagastaden fram. Över 4000 personer har redan flyttat in i de nya husen, men än återstår cirka tio års byggande innan allt står klart. Det är Stockholms stad som genom exploateringskontoret har ansvar för förvaltning och exploatering av stadens mark.  Sedan i somras är Sofi Klingvall ny projektchef för Hagastaden och leder stadens organisation som samordnar det stora stadsutvecklingsprojektet. 

Du är ny projektchef för Hagastaden hur ser du på din nya roll?
Det är ett både roligt och viktigt uppdrag, tillsammans förvandlar vi ett bullrande trafikdike till en ny del av innerstaden. Jag har arbetat i projektet ända sedan 2008, men tidigare i rollen som planeringschef och innan dess som projektledare. Hagastaden är ett samarbetspussel i stort format och har varit så ända sedan visionen för området antogs 2007. Att företrädare för två kommuner och landstinget (numera regionen), tillsammans med akademien och näringsliv, kunde enas om en stark vision ”Ett världsledande kluster för life science” både förpliktigar och inspirerar oss som tar över stafettpinnen i ett senare skede.

Den sista markanvisningen för Stockholms stad beslutades i början av 2021, och all mark inom Hagastaden är då anvisad, så vad gör ni nu?
Vi jobbar både i genomförande- och planeringsskeden, även om all mark som du säger är tilldelad. Vi ansvarar bl.a. för utbyggnad och samordning av Hagastadens första detaljplaneområde. Idag är 19 kvarter påbörjade eller färdigbyggda. Vi ansvarar också för utformningen och färdigställandet av de allmänna platserna som gator, parker och torg. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, som ansvarar för detaljplaneprocesserna, planerar vi för de kommande delarna av Hagastaden - östra delen vid Norrtull och västra delen, området från Torsplan längs med Norra Stationsgatan bort mot Karlberg.

Hagastaden är ett centrum för life science på vilket sätt märker du av det i din roll?
En konkret sak är våra gator, som har namn efter framstående kvinnliga pionjärer inom forskning och praktik i framförallt medicin, kemi, fysik, matematik och pedagogik. Många var banbrytande inom sina områden och förtjänar att uppmärksammas än idag. På vår hemsida kan du läsa mer om deras gärningar. 
Ett annat exempel är, eller snarare blir, Tekniska museets filial i bottenvåningen på kvarteret Forskaren som kommer att stå på plats inom några år.  Målet med den verksamheten, som kommer att bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet, är att få unga att intressera sig och vilja lära sig mer om life science.
Sedan är ju kontorshusen inriktade på att hyra ut till verksamheter inom life sicence. Vem vet, om några år kanske man står bakom en nobelpristagare i lunchkön här i Hagastaden?

Vad har varit roligast det senaste året och vad ser du mest fram emot det kommande året?
Att få vara med om att det som var planer och visioner för många år sedan, idag realiseras och byggs är fantastiskt. Jag ser fram emot att fler delar av Norra Stationsparken blir klara, det kommer bli en grön oas bland de höga husen. I östra Hagastaden planerar vi för bättre förbindelser mellan olika delar av staden och ut i Hagaparken för dig som går eller cyklar, och området vid Norrtull förvandlas från trafikspagetti till mänskligt och befolkat.

Om jag vill veta mer om Hagastaden vad gör jag då?
Är du i området besök vår utställningslokal på Solnavägen 1e, öppet vardagar under kontorstid. Där finns bland annat en stor modell med alla byggnader, torg och vägar, som planerna är att det ska se ut när det är färdigbyggt. Eller följ oss på Facebook eller Instagram för nyheter och information. Fakta om projektet  finns också på Stockholms stads webb. Har du en fråga kommer du enkelt i kontakt med oss via epost hagastaden@stockholm.se

 

Sofie Klingvall, projektchef för Hagastaden

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City