2020-12-17 15:08Nyheter

Molecular Attraction lockade juryn för Stockholms stads Innovationsstipendium

null

Molecular Attraction beskrivs som ett "bio-attractant discovery company" - vad innebär det?

Molecular Attraction’s forskning har basen i flera års forskning och studier på Stockholms universitet. Forskningen har fokuserat på naturligt förekommande feromoner som påverkar insekters beteende och hur vi kan utnyttja de här substansernas starka attraktionskraft för att exempelvis locka mygg till myggfällor. Men vi har också tittat på hur samma substanser påverkar ätbeteendet (phagostimuleringen) till att i stort sett få dem att dricka vad som helst.

På samma sätt har vi utvecklat substansbaserade produkter son påverkar parningmönstret och locka mygg till parningsplatser Något som kan användas för att påskynda framodling av sterila mygg samt påverka deras parningsbeteende.

Målet med produkterna vi utvecklar är att de kan användas vid prevention mot exempelvis malariautbrott eller epidemier orsakade av andra vektorburna sjukdomar som dengue-feber. Våra produkter kan helt enkelt bidra till att få bort framförallt mygg som sprider sjukdomar och på så vis bromsa spridningen och förhoppningsvis rädda människoliv i främst utvecklingsländer. Men våra produkter och substanser kommer även att finnas tillgängliga i andra delar av världen där mygg mer är en komfortfråga.

Berätta om företagets historia och var ni befinner er idag!

Som så ofta i livet så var det lite av en slump. Vi som grundade bolaget träffades på en privat middag. Och i ena änden av middagsbordet hamnade en malariaforskare från Iran, en polsk immunolog och jag själv med bakgrund från fastighetsbranschen och diverse startups.

Noushin Emami som är expert på malaria och mygg berättade om sin och hennes kollegors forskning och uppfinningar (som har publicerats i både Science och Nature). Då både jag och immunologen Lech Ignatowicz har erfarenhet av att starta och driva företag såg vi direkt en fantastisk möjlighet i Noushins arbete och smittades av hennes entusiasm. Middagen resulterade i ett möte veckan efter och en månad senare var bolaget Molecular Attraction bildat. Nu drygt 3 år senare har vi med hjälp av Vinnova samt egna medel tagit forskningen vidare från labbet till fältet. Efter positiva fältresultat från Tanzania, Sydafrika och Sverige har vi nu kommit till nästa steg i bolagets utvecklig där vi påbörjar kommersialiseringen av våra färdigutvecklade produkter.

Vad betyder Stockholms Innovationsstipendium för er och hur kommer ni att gå vidare med stödet från Stockholms stad?

Det betyder otroligt mycket för hela teamet! Det är fantastiskt roligt med den här uppmärksamheten och bekräftelsen från en så erfaren jury. Att arbetet mot sjukdomar som malaria får uppmärksamhet är väldigt viktigt och att Molecular Attraction får stipendiet och uppmärksammas medialt hjälper oss självklart framåt. Och vi har nu samtal med några av världsledande aktörerna inom området. Tyvärr får jag i nuläget inte avslöja mer men det ser väldigt positivt ut!

I vilket läge ser du företaget om fem år, och vad är stegen för att ta dig dit?

Vi tror att våra produkter når den kommersiella marknaden enklast och effektivast genom redan befintliga och etablerade företag. Så vi för samtal med flera potentiella samarbetspartner som redan har försäljningskanaler, logistik m.m. på plats. Våra produkter kommer sannolikt vara en del av den slutgiltiga konsumentprodukten. Exakt hur samarbetena kommer att se ut får framtiden utvisa. Men det som ligger närmast till hands just nu är förmodligen ett joint venture med en större aktör eller eller någon form av produktlicensiering. Fokus just nu är dock att vi ska stänga investeringsrundan vi påbörjat för att kunna säkerställa finansieringen av det fortsatta arbetet.

Utöver det har bolaget beslutat att starta en icke vinstdrivande del som kommer att fokusera på utvecklingsländer i de tropiska delar av världen som drabbas värst av vektorburna sjukdomar. Här har vi också några stiftelser som vill vara med för att stötta och finansiera arbetet. Att starta upp den delen av bolaget känns som rätt beslut då vi vet att våra produkter kan göra verklig skillnad för människor i utsatta delar av världen. Det kommer även hjälpa oss att behålla fokus på arbetet med att eliminera vektorburna sjukdomar som är något som alla i teamet verkligen brinner för.

Korta fakta om Molecular Attraction AB

  • Grundades 2017
  • Teknik bygger på forskning från Stockholms universitet
  • Läs mer >>

Molecular Attraction AB | LinkedIn

Johan Paleovrachas, medgrundare och styrelseordförande, Molecular Attraction

- Anna Frejd


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull