2012-09-10 13:54Nyheter

Mina Goldiak om att stärka företags internationella konkurrenskraft

null

Ylva Williams och Stockholm Science City Foundation (SSCi) arrangerade så Mina Goldiak, Israels Depety Chief Scientist, fick träffa representanter från KTH, Stockholms universitet och Karolinska Institutet under ett mini-seminarium hos SSCi. Att Israels nya ambassadör Isaac Bachman också närvarade på seminaret väckte stor uppmärksamhet och sände en tydlig signal utåt gällande forskning och innovation som prioriterad fråga. Vi konstaterade att det finns stort utrymme för samarbeten mellan länderna och att vi måste verka för att forskare och entreprenörer från båda länderna träffas. I grunden finns två länder med innovation i världsklass och en uppsjö av olika EU-bidrag vid samarbete inom R&D för framtagande av nya produkter och tjänster. Både Ambassadör Isaac Bachman och Mina Goldiak var väldigt imponerade av SSCi och tycker att Israel ska vara närvarande här.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull