2016-09-12 13:59Nyheter

Meet six of the most exciting Oncology Companies from the Life Science Hotlist

Now there’s an opportunity to invest in the next generation oncology companies from the Stockholm-Uppsala region!

Meet six Hotlist companies at Nordic Life Science Days on September 15 at 9:45, Room 24-25. The companies will present a wide range of oncology innovations, including methods and products for; early detection, diagnosis, prognosis, monitoring, evaluation of therapies, prediction of treatment response and faster development of better and more efficacious new drugs.

Companies include: Biovica, Gnosco, iCellate, Immuneed, Pelago Bioscience and Senzime

With its concentration of resources and long history as an exceptional hub for excellent scientific collaborations, the Stockholm-Uppsala region has produced some of the world’s most innovative life science companies. The track is hosted by Invest Stockholm, the official investment promotion agency of Stockholm. We help investors focused on disruptive commercial innovation in life science find opportunities in Stockholm. For updated investment cases, see our carefully curated Life Science Hotlist and for more information about world-leading research and business opportunities in the Stockholm-Uppsala region, read our Oncology Summary Report.

Meet us at Nordic Life Science Days.

For more information please contact:
Ylva Hultman, +46 (0) 70 472 80 65

www.investstockholm.com


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull