2021-02-19 14:42Nyheter

Människor som arbetar tillsammans kan flytta berg

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region StockholmClara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm

I juni 2020 utsågs Clara Hellner till forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm. Vi fick tillfälle att ställa några frågor om hennes tankar kring forskning och innovation i allmänhet och under pandemin i synnerhet.

Berätta om dina visioner för Regionens arbete med forskning och innovation.

Det jag vill bidra till är att utveckla regionens samlade strategiska förmåga. Vi har en fantastisk region med en enorm kraft, men jag tror att Regionens roll för att stärka systemet kan förbättras. Det handlar om samordning, bättre resursutnyttjande och att agera som en mer sammanhållen aktör. Från vårt håll på Regionen måste vi bli vassare på att hjälpa till att rikta innovations-bollen rätt, genom samverkan med universitet exempelvis.

Hur ska vi nå målet? Vad är prioriterat i år i Regionens innovationsarbete?

Just nu är självklart Covid-19 högst prioriterat såväl forsknings- som innovationsmässigt. Men vi har också fyra temaområden vi valt att fokusera på, nämligen hälsodata, precisionsmedicin, forskning i hela sjukvården och kliniska prövningar.

På vilket sätt har pandemiåret 2020 påverkat forsknings och innovationsarbetet?

På många sätt har innovationsarbetet stärkts, det har blivit väldigt tydligt att forskning, innovation och vård måste samverka och att alla delar behövs. Inom digitaliseringen har vi också tagit jättekliv. Vi har prövat saker vi inte hade gjort tidigare och tagit tag i nya utmaningar snabbt. Vården har gjort en fantastisk insats under pandemin, med nya sätt att arbeta för att klara av situationen – det är också innovation. Jag tror inte riktigt att vi har förstått än hur mycket vi har lärt oss gemensamt och hur mycket vi har förändrats under pandemin.

Vad drivs du av i ditt uppdrag?

Jag drivs alltid av den vetenskapliga nyfikenheten och av att ta reda på om uppgifter kan lösas på nya och förbättrade sätt. Jag tycker att det är helt fantastiskt med samverkan – genom att arbeta tillsammans kan vi flytta berg. Det finns en enorm kraft i att människor arbetar tillsammans mot ett mål. Det tycker jag är väldigt inspirerande!

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm
Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.