2022-02-07 12:52Nyheter

Irene Svenonius ”Starka förutsättningar att nå vårt life science-mål"

Foton på Irene Svenonius, Ylva WIlliams, Niclas Roxhed.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) tror att Stockholm kan nå målet att höra till världens topp 5 regioner inom life science till år 2025. Och en del i att nå målet är att bli värdstad för en världsledande kongress inom medtech.

Detta är ett utdrag av Karin Winter, reporter på Life Science Sweden. På denna länk läser du hela texten

Stockholm har ansökt om att bli värdstad för världskongressen inom medtech 2028, IUPESM. Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) anser att det vore bra för huvudstaden att stå värd för kongressen eftersom man då som region kan lära sig av andra hur man når en position som världsledande inom life science. 

Hur ska Stockholm nå dit?

– Vi måste få ut maximal nytta av alla de investeringar i forskningsinfrastruktur som regionen, akademierna och privata företag gjort under ett antal år. En av de viktigaste åtgärderna vi arbetar med just nu är att konkretisera vår regionala strategi för life science så att den kan tillämpas i verksamheterna och att hela vår organisation drar åt samma håll för att främja Stockholms position, säger Irene Svenonius till Life Science Sweden.

Ylva Williams,vd för Stockholm Science City Foundation, vill dock se mer marknadsföring internationellt. Hon anser att det borde finnas en Stockholmsmonter på plats i BIO i USA, exempelvis. Och hon vill att regionens industri förstår styrkan med regionen och agerar ambassadörer och fanbärare för regionen på den globala arenan.

Niclas Roxhed, föreståndare för Medtechlabs jämför life science-klustret i Hagastaden med amerikanska life science-kluster. Och det är just i sådana kluster som förutsättningar för nya idéer genereras och genombrottsteknologier skapas, menar han.

 

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.

Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City