2019-06-03 13:32Nyheter

Invigning av utställning i och om Hagastaden

null

Den 24 maj invigdes en ny utställning i och om Hagastaden. Syftet med utställningen är att visa och berätta om stadsutvecklings-projektet Hagastaden för allmänheten. Utställningen belyser olika delar av Hagastaden; historia, kommunikationer, life science, näringsliv och bostäder.

Invigningen inleddes av Ellinor Eklind Forslin, Projektchef Hagastaden, exploateringskontoret, som tryckte på det unika projektet som sammanlänkar två kommuner, Stockholm och Solna. Hon betonade att utställningen riktar sig både till allmänheten men också till besökare från hela världen som kommer på studiebesök hit varje år.

Joakim Larsson, Stadsbyggnadsborgarråd (M), berättade vidare om hur området präglas av spännande arkitektur och innovation, samt hur Hagastaden kommer att bli en levande stadsdel både dagtid och kvällstid. Norra Stationsgatan går från att ha varit en genomfartsled till att bli ett levande stråk med service och folkliv.

Även Ylva Williams, VD, Stockholm Science City, tryckte på att Hagastaden kommer att blir en 24/7-stadsdel med liv och rörelse. Och hur Hagastaden redan nu är en ledande plats för life science och hälsa. Tillsammans med universiteten, städerna och regionen skapar man interdiscplinära mötesplatser. Idag finns ca 100 life science-bolag och ca 40 health tech-bolag på plats i området. Och det är tack vare närheten till Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och SciLifeLab. Andra viktiga attraktorer är globala bolag som etablerat sig här, entreprenörsdrivna företag och fastighetsägare som samarbetar för att skapa en spännande miljö.

Maria Jonsson, Projektutvecklingschef, Castellum menade att Hagastaden är en tillväxtmotor för hela Stockholmsregionen och tryckte även på det goda samarbetet mellan Solna, Stockholm och fastighetsägarna.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull