2016-08-22 13:36Nyheter

Health Hack Academy's Hackathon 2016 - join now!

Mental issues among teenagers are increasing and almost 60% of 15-year-old girls are reporting psychosomatic issues. How can we employ new methods and new technologies to reach teenagers and improve the situation? We need your help to find new solutions.

We believe that diverse teams are crucial for solving the health challenges of today. Health Hack Academy is an innovation program running annual hackathons. At the hackathons we bring together people with different expertise and experiences to co-create great solutions to specified challenges.

The next hackathon will be a one-day event on September 10. The day is all about exploring how can we use new technology, new methods and new channels to improve the mental health & wellbeing of teenagers.

Join us!
Would you like to be part of developing tomorrow's tools for improved mental health?
Find more information and apply to join Health Hack Academy now >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull