2014-06-10 14:24Nyheter

Health Hack Academy 2014 – användarens hälsa i fokus

null

(Fotograf: Paula C Leyton)

Health Hack Academy 2014 vill vara med och sätta Stockholm på kartan inom life science genom att koppla ihop två områden som vi är starka på – IT och forskning om hälsa. Det är en tävling där patienter, vårdpersonal, tekniska utvecklare, designer, forskare, studenter, entreprenörer, företag och hälsovårdsproffs möts för att utveckla idéer för en bättre hälsovård.

Health Hack Academy 2014är ett hälsohack som öppnar för möten mellan behov och lösningar inom vården. Tävlingen startade i maj och har sin final på konferensen Digital Health Days 2014 som äger rum i augusti, på Stockholmsmässan. Arrangörer är Veryday, Digital Health Days, EIT ICT Labs och Stockholm Science City.

Lennart Andersson är projektledare och en av initiativtagarna till Health Hack Academy. Han jobbar som Director of Interaction Design på design och innovationsbyrån Veryday. I sitt arbete fokuserar han på användarcentrerad design, där innovationen utgår från människan.
– Vanligtvis sträcker sig ett hackathon över ett dygn, men med Health Hack Academy förlänger vi processen med flera träffar. Vi ser att det ger bättre förutsättningar att få fram lösningar som faktiskt kommer ut i verkligheten.

Användarcentrerad problemlösning

Det här handlar både om att förbättra det personliga bemötandet inom hälsovården, så väl som om att utveckla tekniska hjälpmedel.
– Det kan vara intressant att till exempel undersöka när ett personligt bemötande är viktigt för en mer effektiv hälsovård eller när personlig data i en applikation kan fungera bättre, menar Lennart Andersson.

Den inledande träffen som ägde rum på entreprenörshuben SUP46 den 9 maj i Stockholm, var till för att ge deltagarna i Health Hack Academy förutsättningar och inspiration. Här träffade de varandra för första gången och bildade arbetsteam.

– Teamen bör ha en bred kompetens och gärna deltagare som tar med sig personliga erfarenheter. Här är empati för människor och en användarcentrerad problemlösning i fokus.

Ny teknik som motiverar

Till den första träffen kom ett gäng med blandade erfarenheter och kompetenser, men förväntningarna var desamma. Att ha kul, mötas och göra något viktigt som kan bidra till att förändra och förbättra möjligheten till en bättre hälsovård.

Jenny Sundqvist, som studerar folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet, har inte deltagit i något hackathon förut. Hon vill delta i Health Hack Academy för att det är intressant när olika professioner samverkar och för att det är ett bra tillfälle att nätverka runt hälsofrågor. Jenny har själv typ 1 diabetes och vet hur viktigt det är med utveckling och innovation inom medicin.

– Det är viktigt att det inte bara är de som missköter sin sjukdom som får tillgång till avancerad teknik och vård. Ny teknik och nya hjälpmedel är något som motiverar i den dagliga strävan att hålla sin sjukdom i schack. Idag är dock detta något som ser väldigt olika ut beroende på vilket landsting man tillhör, berättar hon.

Fyra finalister

Under själva hackatonhelgen 16–18 maj, deltog sex stycken team, varav fyra team gick vidare till final. De utmaningar som valdes ut var: Care2you – en tjänst för att förbättra logistiken för hemtjänsten. Deload – en tjänst för att hjälpa barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa (i samarbete med Experio Lab och Landstinget i Värmland), The First Type – en social tjänst för att erbjuda stöd och motivation för tonåringar nyligen diagnosticerade med Typ1 Diabetes och Life Long Living – en social tjänst för att förebygga mental ohälsa hos äldre och ge livet en ny mening.

Flera externa vårdkompetenser fanns på plats för att tillföra kunskap till teamen under hackathonhelgen. Affärsutvecklare från STING hjälpte teamen att se vilket viktigt problem som de egentligen löser och vad som är intressanta sidospår. Hur idén ska kunna bli kommersiellt framgångsrik och på vilket sätt den är annorlunda mot de lösningar som redan finns. 

– Inte helt oväntat gav interaktionen med både vårdpersonal och affärsutvecklare snabbt värdefull kunskap som hjälpte teamen att komma vidare och fokusera bättre, konstaterar Lennart Andersson

Nu kommer finalisterna att få ytterligare hjälp att utveckla sitt projekt med bland annat att ta fram prototyper. Efter det är det dags för en pitchträning innan det är dags för själva finalen i augusti.

– Det resultat som teamen kommer att arbeta fram kan vara allt från en fysisk produkt till en tjänst, en mobil applikation eller en förbättring av till exempel en vårdrutin, berättar Lennart Andersson.

Text: Gitta Wilén


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull