2015-06-16 16:30Nyheter

Gates Foundation curious about Stockholm’s life science sector

The Gates Foundation is curious about Stockholm’s life science sector. During the foundation’s latest visit to Stockholm this June, interest was high in the list of the region’s hottest life science investment opportunities, the Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist. The foundation is already planning a follow-up investment trip to Stockholm in July to meet several companies on the list.

- “We’ve seen growing international interest in the Hotlist for a while. The fact that even the Gates Foundation has become aware of the investment opportunities confirms Stockholm’s image as an innovative and leading life science region,” says Ylva Hultman, Stockholm Business Region Development.

The Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist is curated by Stockholm Business Region Development. The list is a tool for investors focused on disruptive commercial innovation in life science. The hotlist is updated continuously so stay tuned.

To qualify for the list, the companies must offer a product or service based on unique academic research that will lead to a commercial solution with global potential. They must also have established themselves in the market with a finished product or service, alternatively, be close to the commercialization phase.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull