2012-09-11 09:55Nyheter

Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Annie Lööf och Göran Hägglund besöker Science for Life Laboratory

I dag, tisdagen den 11 september, besöker statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund,näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund Science for Life Laboratory i Solna. I samband med besöket kommer de också att presentera en nyhet ur kommande budget.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull