2012-12-19 00:00Nyheter

Första byggnaden vid Nya Karolinska Solna invigd

Idag invigdes första byggnaden vid Nya Karolinska Solna, ett sex våningar högt, toppmodernt parkeringshus. Detta innebär att första etappen av NKS-projektet är klar. Sjukhuset vid nya Karolinska Solna beräknas vara klart att ta emot sin första patient 2016, men redan nu kan man alltså parkera i området.

Parkeringshuset har en tydlig grön profil, med totalt 818 parkeringsplatser, varav 650 görs tillgängliga idag. Av dessa är 75 parkeringsplatser utrustade med laddstolpe för elbil. Byggnadens samtliga material är dessutom miljögranskade, och även driften kommer att hålla en miljövänlig profil.

Gustav Eriksson, miljöchef på Karolinska Universitetssjukhuset parkerade den första elbilen i parkeringshuset. Mikael Forss, biträdande sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset höll sedan tal och avslutade invigningen.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull