2011-04-12 08:32Nyheter

Flera aktörer, en röst

null

En bättre samordning av mål och resurser, en kartläggning av roll och ansvar och ett mer strukturerat sätt att jobba på för att stärka regionens life science-profil har varit huvudmålen under projektet ”Stockholm-Uppsala Life Science Kluster”, som avslutades den sista mars 2011.

Många aktörer har varit med i olika delar av projektet och några av dem har varit drivande i alla delprojekt, såsom Stockholm Uppsala- Life Science (SULS), Uppsala BIO, Stockholm Science City Foundation (SSCi) (projektägare), deras systerorganisationer i Flemingsberg, Södertälje och Strängnäs samt Stockholm Business Region Development (SBDR).

Aktörerna har jobbat tillsammans under ett år för att skapa en bättre miljö för SMEs med förutsättningar att kunna investera i innovationer och växa i regionen.

— Tack vare klusterprojektet kunde regionens alla life science-aktörer tydliggöra vilken funktion de har. Detta innebar att synergier identifierades och att dessa nu kommer kunna tas tillvara, säger Ylva Williams, VD på SSCi.

— Tydliggörandet av aktörerna har effektiviserat det internationella investeringsarbetet, kommenterar Ylva Hultman-Erlandsson, projektledare på SBDR.

— Vi har kunnat ta fram ett mer gediget faktamaterial om regionen, något som kommer att effektivisera den internationell marknadsföring, kommenterar Ola Björkman, VD på SULS.

Fastän visionen att stärka Stockholm-Uppsala life science-klustret är gemensam, har det inte alltid varit lätt att förstå hur de olika aktörerna arbetar i regionen. Därför har projektet fokuserat på att skapa gemensamma informationsresurser, en karta över kontakter, tydligare roller och samordnade budskap. För att nå denna koordination har partners träffats regelbundet och tillsammans anordnat olika evenemang, t ex seminarier. Partners har även skapat gemensamma databaser med information som varje organisation har nytta av men som också bidrar till det gemensammas bästa. De har tagit fram en interaktiv karta som visar vilka de är, vad de gör och var de finns.

Resultat

Även om projektet avslutas den 31:e mars, kommer aktörerna att fortsätta träffas regelbundet för att koordinera sitt arbete, möta gemensamma utmaningar och samla in information i gemensamma plattformar. Ett exempel är att Uppsala nu går med i Tools of Science, en användarvänlig databas för core faciliteter och servicebolag inom life science på webben.

För ytterligare information, vänligen kontakta Teresa Soop, Analys- och utvecklingschef (teresa.soop@ssci.se) eller Sergio Guimaraes, Tf. Informations- och kommunikationschef (sergio.guimaraes@ssci.se) på SSCi.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull