2014-11-24 15:07Nyheter

​Fem miljoner till Glionova från Forska&Väx

Glionova Therapeutics får 4,95 miljoner kronor för att genomföra den pre-kliniska utvecklingen av GLN-1001, ett nytt medel för potentiell behandling för glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärncancer. 

”Vi välkomnar stödet till utvecklingen av det som vi hoppas kan bli ett läkemedel mot en mycket svår sjukdom som idag saknar bra behandling. Dessa extra resurser gör det möjligt att genomföra viktiga tester innan vi kan prova vår försöksterapi på patienter”, säger Eugen Steiner, VD för Glionova. 

”VINNOVA:s stöd är också ett erkännande av såväl utvecklingsstrategi som teamets förmåga att driva utvecklingen framåt. Läkemedelsutveckling innebär alltid hög risk och ett sådant erkännande underlättar betydligt för att attrahera mer kapital till pågående och kommande utvecklingssteg”.

Eugen Steiner fortsätter: ”Denna form av stöd till tidig utveckling, där risken är hög och få andra alternativ till finansiering finns, är viktig för att fånga upp de guldkorn som trots allt finns bland tidiga projekt och jag anser att VINNOVA har en bra modell för att selektera lovande projekt. Vi ska också komma ihåg att stödet, som i sin helhet kommer från skattebetalarna, ger en hel del tillbaka i form av skatteintäkter genom att en stor del av stödet går till löner, antingen internt eller hos de företag som får intäkter genom att leverera experttjänster. Det statliga stödet kräver dessutom motfinansiering, vilket bidrar till att genom privata aktörers finansiering öka skatteintäkterna.”

Om Glionova
Glionova Therapeutics är ett privatägt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för cancer. Bolagets ledande läkemedelskandidat, GLN-1001, är den första i klassen av oralt tillgängliga småmolekyler som utvecklas som en potentiellt sjukdomsmodifierande terapi för glioblastom. Glioblastom är den vanligaste och mest aggressiva formen av cancer i hjärnan och drabbar 2 - 7 av 100 000 personer över hela världen varje år.GLN-1001 har i djurförsök visat att behandlingen leder till en dramatiskt förlängd överlevnad i den djurmodell som använts. Glionova planerar ansöka om särläkemedelsstatus i både USA och EU. www.glionova.com

Om Forska & Väx, VINNOVA
Inom utlysningen Forska&Väx finansierar VINNOVA innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden, som ger små och medelstora företag möjlighet att växa och utvecklas. Motivet bakom programmet är att små företag ofta har svårt att få finansiering för innovationsprojekt i tidiga skeden med hög risk. 

För ytterligare information, kontakta: Eugen Steiner, VD Glionova, eugen.steiner@glionova.com, telefon: 070 540 65 19. 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull