2017-02-09 08:00Nyheter

Faktarapport: Artificiell Intelligens och machine learning för sjukvård och life science

null

Today Stockholm Science City (SSCi) publish a report entitled Artificiell Intelligens och machine learing för sjukvård och life science. The report is authored by Henrik Ahlén and provides an overview the technological advances during the last couple of years that has enabled implementation of artificial intelligence (AI) in a growing number of services and applications. It also lists companies and organisations that are active in the field and develops health related products based on different types of AI technologies.

The purpose of the report is to survey the field of AI and provide a starting-point for SSCi’s strategic work with tying together individuals and organizations that are active in the field in the Stockholm area. SSCi aim to bring science, health care, industry and urban developers together to spur innovation and strengthen the Stockholm region. One part of that is to highlight current topics and create arenas that can lead to interdisciplinary collaborations.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull