2021-12-10 14:01Nyheter

En coworkingmiljö inom life science

Åsa Johansson, chef A Working Lab, Akademiska HusÅsa Johansson, chef A Working Lab, Akademiska Hus

På A Working Lab (AWL) Innomedicum på campus Solna sitter start ups inom life science. Här erbjuds kontorsplatser samt labbmöjligheter. Vi fick chans att ställa några frågor till Åsa Johansson som är nytillträdd chef för A Working Lab, Akademiska Hus. 

Berätta vad är Innomedicum?

– A Working Lab (AWL) Innomedicum är en mötesplats för start ups och företag på Campus Solna och en av Akademiska Hus coworkingmiljöer som etableras på campus runt om i Sverige. På AWL Innomedicum sitter start ups primärt inom life science. Varje bolag har det medlemsavtal som passar utifrån deras tillväxtfas och delar på gemensamma resurser som mötesrum, lounge och pentry. I huset sitter även KI Innovations och KI Science Park, vilket ytterligare stärker supportsystemet till medlemsbolagen.

Varför gör Akademiska Hus en satsning på platser för företag?

– A Working Lab är ett eget koncept för att utveckla campusnära miljöer och ge studenter, forskare, näringsliv och andra samhällsaktörer möjlighet att mötas i nya och mer flexibla former. AWL-etableringarna blir tydliga testbäddar på campus och för samman forskning, utbildning och näringsliv. De skapar dessutom möjlighet till ett effektivt nyttjande av lokaler och bidrar till att stärka Sverige som kunskapsnation.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi har en flexibel affärsmodell där vi tagit steget ur det traditionella hyreskontraktet. Alla bolag delar på viktiga funktioner som sällskapsytor, pentry, mötesrum etc. Sen hur de väljer att ha sin kontorsplats kan variera. Vi erbjuder öppna miljöer med egen plats eller valfri plats för dagen. Det finns också möjlighet att hyra eget kontor. För mindre bolag innebär det därför mindre risk än att knyta sig till fleråriga kontrakt med lång uppsägning.  Det som gör A Working Lab Innomedicum unikt är att vi även applicerat modellen i labbmiljö. Du hyr antingen ett eget labb eller en labb-bänk i ett delat rum. Sedan delar alla på olika grundläggande funktioner som diskrum och instrumentrum till exempel.

Vad är det stora mervärdet för företag att sitta på A Working Lab Innomedicum?

– Förutom fördelen med flexibla kontrakt, delade resurser och nätverket som erbjuds på AWL Innomedicum blir du också del av ett nationellt community och som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Solna.

Innomedicum ligger på Campus Solna, är det viktigt för företagen?

– Flera av A Working Labs medlemsbolag har sitt ursprung på Karolinska Institutet och tydlig koppling till life science-branschen. Genom vårt erbjudande får de en närhet till varandra och den stora kunskapsbank som finns på Nya Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet. Små och medelstora företag har ofta ett stort behov av nätverk för att stärka sina möjligheter att växa. Dessutom är det en fördel att kunna kommunicera en postadress med tydlig koppling till den internationellt erkända forskning som bedrivs på området.

Ni är ju med i projektet Stockholm Life Tech, finansierat av europeiska strukturfonden – vad hoppas ni på att få ut av det?

– Vi ser Stockholm Life Tech som en fantastisk möjlighet att erbjuda våra medlemsbolag ett nätverk och större tillgång till bland annat forskning- och innovationsinfrastruktur. Det breddar dessutom vårt eget nätverk och ger oss ännu bättre verktyg att hjälpa små och medelstora företag i sin tillväxtresa. Stockholm Life Tech hjälper också till att skapa större förståelse mellan olika aktörer i nätverket och på så sätt bidrar det till att ytterligare bygga Sverige som kunskapsnation.

Mer information om A Working Lab >

Åsa Johansson, chef,
A Working Lab, Akademiska Hus


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City