2012-04-26 14:27Nyheter

Diskussion på twitter om medicinska appar

Morgondagens #hcsmse-chatt kommer att handla om hur behandlingar kan förbättras med hjälp av appar och andra elektroniska beslutsstöd, och moderator är David Becedas, VD på företaget Scandinavian Outcomes.

Hälsochatten #hcsmse startade i början av november 2011 och samlas på fredagar för diskussioner om aktuella frågor. Frågor som har avhandlats är t ex patientmedverkan, medicinteknik, samt sociala mediers användning i forskning och förändring av hälso-och sjukvården.

Konceptet att chatta om hälsa (#hcsm= healthcare social media) är inspirerat av liknande chattar på twitter i bl a Europa, Kanada och Indien. Mer information, se här.

Datum: fredag 27 april 2012 kl 12-13

Plats: din dator Tweetchatroom eller Tweetdeck #hcsmse

Ämne: Q1. Hur kan medicinska behandlingar förbättras med hjälp av appar/e-stöd? Q2. Hur ska de nya teknologierna komma in i befintliga vårdprocesser?

Moderator: David Becedas, CEO för företaget Scandinavian Outcomes som bl a driver siten www.medicinera.se

Ämnesarkiv: http://bit.ly/vqILXH

Hur går det till?

Starta ett twitterkonto på www.twitter.com eller använd ditt befintliga konto Följ @hcsmse. Där annonseras frågorna uppdelade på Q1, Q2 osv i förväg Ladda ner tweetdeck och lägga upp en sökning för #hcsmse. Kom ihåg att lägga till taggen #hcsmse till dina inlägg så att de syns i chatten. Retweeta det du tycker om. Svara på det du inte håller med om. Konsten är att säga det du vill ha sagt på 140 tecken! Efter avslutad tweet chat läggs en utskrift av diskussionen upp så att man kan gå tillbaka till ev länkar eller annat som gick för snabbt.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull