2020-11-10 17:20Nyheter

Digitalt vaccin från Health Integrator ska förebygga typ 2-diabetes

null

Tack vare en unik preventiv satsning får stockholmare en ny möjlighet att förbättra sin hälsa då Region Stockholm satsar långsiktigt på att förebygga sjukdomar som typ 2-diabetes. Via en digital hälsoplattform från Health Integrator får prediabetiker stöd av en personlig hälsopedagog och 6 250 kronor att köpa hälsorelaterade produkter och tjänster för. Satsningen finansieras med en unik lösning i form av en hälsoobligation.

Fredrik Söder, du är grundare till företaget Health Integrator som utvecklat den digitala hälsoplattformen, berätta mer!

Med Health Integrator vill vi ge personer rätt förutsättningar att förbättra sina levnadsvanor på ett sätt som håller i längden, och förebygga sjukdomar. Med hälsoanalys, samtal med hälsopedagog, ekonomiskt bidrag och ett skräddarsytt upplägg utifrån egna förutsättningar ökar chanserna att lyckas. Via den digitala hälsoplattformen får användarna tillgång till ett stort antal hälsotjänster och produkter inom områden som fysisk aktivitet, kost, sömn och stresshantering. Det fungerar som ett vaccin fast digitalt.

Hur fungerar upplägget?
Friskvårdssatsningen riktar sig till kvinnor och män i åldrarna 50 till 60 år, som bor i Stockholmsområdet och som ligger i riskzonen för att utveckla typ 2-diabetes (så kallade prediabetiker). Via www.folkhalsastockholm.se kan man göra ett hälsotest. Om testet visar att man är i riskzonen, tar man ett blodprov. Visar provet att man har prediabetes erbjuds man stöd via Health Integrators plattform under fem år, vilket inkluderar regelbundna samtal med en hälsopedagog och en ”plånbok” med 6 250 kronor per år de första två åren att köpa hälsotjänster för.

Med hjälp av hälsopedagogen tar man fram en individuell hälsoplan och väljer de aktiviteter och hälsolösningar man tror passar bäst. Med hjälp av hälsoplattformen kan man själv mäta och följa sina framsteg. Hälsopedagogen stöttar genom hela resan, då det kan vara en utmaning att börja med nya vanor.

Den digitala hälsoplattformen finansieras med en hälsoobligation på uppdrag av Region Stockholm, hur fungerar det?

Region Stockholm finansierar den långsiktiga satsningen med en unik finansieringslösning, en hälsoobligation (Health Impact Bond). Återbetalning och ränta är kopplad till hur framgångsrik den förebyggande insatsen är. Denna finansiella obligationsmodell för hälso- och sjukvård är den första kända i sitt slag, även internationellt.

Hälsosatsningen är resultatet av ett samarbete mellan Region Stockholm, Health Integrator, Skandia i egenskap av finansiär och SEB som har tagit fram den finansiella modellen. Genom att förebygga typ 2-diabetes kan man undvika mycket lidande och dessutom frigöra stora resurser som kan användas till annan vård.

Hur vet ni att upplägget fungerar?

Health Integrators plattform har testats och validerats i en klinisk studie vid Karolinska Institutet, ledd av Ylva Trolle Lagerros, överläkare på Överviktscentrum inom Region Stockholm och forskare vid KI. Så här kommenterade hon: ”Få tjänster och appar är vetenskapligt utvärderade, men Health Integrators tjänst har testats och validerats i en randomiserad kontrollerad studie. Redan efter tre månader kunde vi se statistiskt signifikanta skillnader vad gäller exempelvis blodtryck och vikt mellan den grupp som använde tjänsten och den grupp som inte fick tillgång till den”.

Som jag ser det är den här satsningen ett paradigmskifte, med den unika finansieringsmodellen, samarbetsformen och upplägget som utgår från individen och därför skapar förutsättning för att lyckas förändra levnadsvanor och förebygga sjukdomar. Region Stockholm är först i världen med en sådan här lösning, det tycker jag är jätteroligt!

Om du fick besluta om en förändring i svensk hälso- och sjukvård, vad skulle det då vara?

Satsa långsiktigt på att förebygga sjukdomar, inte bara behandla de redan sjuka. Se värdet av prevention, för både individer och samhället. Här kan alla bli vinnare! Förebyggande hälsa har historiskt betraktats som en kostnad och hanterats styvmoderligt vid sidan om. Pengarna som kommit in till sådana projekt är ofta filantropiska. Vad vi gör nu är att visa att det här är en fantastisk investering och en bra affär.

Hur har Health Integrators affärsresa sett ut?

Vi är ett litet startup med en innovativ idé som lyckats få med oss stora, starka aktörer som Region Stockholm, Skandia och SEB. Det känns verkligen roligt att lansera plattformen som vi utvecklat i samarbete med bland andra Friskis&Svettis Stockholm, Midnattsloppet, Apoteket, ICA Klassikern, Alex Therapeutics, EIT Health, RISE, Sting, Storstockholms Diabetesförenig och GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Nu hoppas vi att många i riskgruppen går in och anmäler sig via www.folkhalsastockholm.se!

Fredrik Söder, VD, Health Integrator

- Anna Frejd, Stockholm Science City

 

 

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull