2015-09-25 13:01Nyheter

Digital Health Days 2015 in figures - a super brief recap

null

It is time to wrap-up Digital Health Days 2015. The meeting engaged a much larger audience than the delegates on site. More than 60 000 people over the world were engaged in one way or another. The dialogue on challenges and solutions between stakeholders will continue, on social media and irl.

Did you miss Digital Health Days 2015? Or wish to see any of the presentations again? Everything is gathered here: https://www.youtube.com/channel/UC-w9qSkaIy16Vl-GXGdJzyA

Digital Health Days 2015 in brief:

  • Number of registered delegates: 530
  • Number of people watching the broadcast online: More than 1000
  • Twitter users during the two days: 63 900
  • Number of active twitter accounts: 35 373 from over 25 countries
  • #DHD15 trended as number 1 in the Stockholm region, as number 3 in Sweden, and as number 14 in Europe

Thanks all for a great meeting - already looking forward to Digital Health Days 2016!


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull