2021-11-22 13:54Nyheter

Det bubblar i regionens life science-kluster

Hans Möller
VD, KI Science ParkHans Möller VD, KI Science Park

Den politiska ledningen i Region Stockholm har bestämt sig för att regionen ska utvecklas till att bli en av världens ledande hubbar inom life science. Det är ett utmanande mål på ett sätt, men å andra sidan är regionen redan idag snudd på världsledande inom såväl Tech och Fintech som innovation i allmänhet. Det visar inte minst alla de rankinglistor som år efter år lyfter regionens kapacitet inom dessa områden.

Utvecklingen inom life science har inte varit lika uppenbar, förrän nu. En nyligen lanserad rapport från Stockholms Handelskammare visar på en stark tillväxt och att life science industrin har en mycket stor betydelse för ekonomin i regionen. För att inte tala om när vi drabbas av exempelvis en pandemi. Ett annat exempel är den enorma tillväxt av de drygt 40 life science-bolag som de senaste två åren har flyttat in på campus Solna.

I Karolinska Institutets Strategi 2030 beskrivs ett tydligt behov av ett starkt innovationsstöd för KI-forskare och studenter som vill nyttiggöra resultaten av sin forskning eller sin innovativa idé. Men även att utveckla samarbetet mellan de life science-företag som idag finns etablerade på campus och de företag som vill komma dit och koppla upp sig till KI’s innovationssystem där KI Holding är en nyckelaktör.

KI Holding är ett av landets 18 holdingbolag som är ägda och styrda av lärosäten och vår uppgift är att underlätta nyttiggörande och kommersialisering av den världsledande forskning som bedrivs i landet och i vårt fall på Karolinska Institutet. Vi är organiserade i en koncernstruktur där moderbolaget KI Holding ansvarar för helheten samt investerar i tidiga skeden. Dotterbolaget KI Innovations ansvarar för innovationsstöd och rådgivning till forskare och studenter på KI samt driver ett Vinnovafinansierat inkubatorprogram, DRIVE, med 25 startups inom life science.

KI Science Park är ett annat dotterbolag som faciliterar samverkan och kontaktytor mellan företag och KIs forskare, studenter och innovatörer. På området i Solna finns i dag fler än 80 företag etablerade där majoriteten är så kallade deep tech bolag med mångårig akademiska forskning gjord innan man bolagiserat. Här finns alltifrån startups till globala aktörer så som Bayer, Chiesi Pharma, SOBI och Waters. Här finns även några av Sveriges mest lovande tillväxtbolag som adresserar uttalade globala utmaningar på nya innovativa sätt. Exempel på det är Xbrane, Pelago, Affibody och Symcel.

Vi erbjuder med andra ord en sammanhållen attraktiv innovationsmiljö för studenter, forskare, entreprenörer och företag med ett aktivt affärsnätverk och vi gör allt vi kan för att det ska bubbla ännu mer i vårt fina och växande life science kluster.

Hans Möller
VD, KI Science Park


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City