2020-10-22 16:34Nyheter

Covid-19-satsningar i regionen: september och oktober-uppdatering

null

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19:

Vinnova satsar på innovation i kampen mot covid-19 och framtida pandemier
Vinnova satsar 32 miljoner på innovation som ska bidra till att dämpa spridningen och effekterna av covid-19 och förhindra framtida pandemier. Projekten handlar om bland annat bättre andningsmasker, testning av hur existerande läkemedel fungerar mot sjukdomen och nya metoder för att motverka stor spridning i utsatta grupper. Läs mer >>

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab
Under våren anslog Stiftelsen 50 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram kring covid-19 vid SciLifeLab. Programmet resulterade i 67 forskningsprojekt som fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab. Läs mer >>

Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm (5 oktober)
Mängden coronavirus som hittats i avloppsvatten har fördubblats de senaste veckorna och är nu tillbaka på samma nivåer som i maj 2020. Nya forskningsrön bekräftar att vattenanalyser kan varna för kommande virusutbrott i samhället. Nu presenterar KTH-forskare en sammanställning av virusmängden i avloppsvatten i Stockholmsområdet, baserat på prover som har samlats in varje vecka sedan i våras. I månadsskiftet april/maj i år fann forskarna den högsta nivån av virus i avloppsvattnet. Läs mer >>

Nytt projekt verifierar serologitester
Under sommaren har ett nytt strategiskt projekt startat med syfte att verifiera kommersiella serologitester av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det är forskaren Anna Fogdell-Hahn och hennes team på Karolinska Institutet som ligger bakom. Läs mer >>

Biobank Sverige får ett anslag på tio miljoner för att samordna hanteringen av prover kopplade till Covid-19
Vetenskapsrådet anser att det är angeläget att Covid-19-prover, blodprov och andra biologiska prover med koppling till Covid-19, ska kunna utnyttjas så bra som möjligt till forskning. Därför behöver dessa vara insamlade och förvarade på rätt sätt. Korrekt information behöver också finnas tillgänglig. Biobank Sverige får nu tio miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att samordna proverna som samlas in inom vården. Läs mer >>

Nano-antikropp från alpacka blockerade coronavirus
Ett fragment av en antikropp från en alpacka verkar kunna blockera det nya corona-viruset från att ta sig in i celler. I februari, då det var i ett tidigt skede av pandemin, injicerade forskare från Karolinska institutet en alpacka med det ytprotein som sars-cov-2 använder för att infektera mänskliga celler. Två månader senare tog de blodprover som visade att alpackan hade ett kraftigt immunsvar mot viruset. Nu publicerar forskarna en studie där de har identifierat ett fragment från en antikropp som de fått fram genom att klona och sedan analysera immunceller från alpackan. Fragmentet, eller nano-antikroppen, har de gett namnet Ty1, efter alpackan som heter Tyson. Ty1 neutraliserar coronaviruset genom att fästa på den del av ytproteinet som binder till receptorn ACE2, samma receptor som viruset använder sig av för att ta sig in i en mänsklig cell. På så sätt blockeras viruset från att ta sig in i celler. Läs mer >>

Valneva och Karolinska Institutet i fokus i Stockholm när jakten på ett coronavirusvaccin intensifieras
Aldrig tidigare har världen sett sökandet efter ett vaccin gå så snabbt. Här presenterar Invest Stockholm två Covid-19-projekt i Stockholmsregionen som redan har nått avancerade steg. Läs mer >>

Sammanställt av Anna Frejd, Stockholm Science City


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull