2020-12-17 15:18Nyheter

Covid-19-satsningar i regionen: november och december-uppdatering

null

Årets sista uppdatering från Stockholm Science City om Covid-19-insatser i regionen. Sedan mars har vi sammanställt exempel på insatser och samarbeten mellan universitet, industri och vård med fokus på SARS-CoV-2-viruset och Covid-19.

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19:

Karolinska Institutet Covid-19 Resource Hub
KTH-forskning och initiativ om det nya coronaviruset och Covid-19 >>
Stockholms universitets nyheter kring coronaviruset >>
SciLifeLab-satsningar kopplade till Covid-19-pandemin och SciLifeLab Covid-19-handlingsplan >>

"När är Covid-19-pandemin över"
I en artikel från McKinsey & Company med titeln "When will the Covid-19 pandemic end" som publicerades den 23 november, ger företaget en sin bild av över före - under - och efter-perspektivet på pandemin.
Läs mer >>

Utlysning: Covid-19 pandemiforskning och beredskap
SciLifeLab har en utlysning för Covid-19-forskning varav två är inom ramen för det pågående KAW-stödda SciLifeLab-samordnade forskningsprogrammet inom Covid-19 som inleddes våren 2020; en är inriktad på effekterna av vaccination; och en fokuserar på idéer om beredskap för pandemi; och ett på datadriven forskning om Covid-19.
Läs mer >>

40 miljoner kronor till forskning om covid-19 vaccin
Den 7 december meddelade Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att de anslagit 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion.
– Covid-19 är en ny, och fortfarande på många sätt, okänd sjukdom. Det är viktigt att så många aspekter som möjligt av sjukdomen och sätten att bekämpa den, utforskas både på grund av den situation vi befinner oss i dag men också för att rusta oss inför eventuella framtida pandemier. För Stiftelsen var det därför ett logiskt beslut att även anslå medel för att studera effekterna av vaccinationerna som kommer att genomföras under nästa år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Läs mer>>

Översikt från LIF om kliniska prövningar av vaccin mot covid-19
12 november: De kliniska studier som nu pågår för covid-19-vacciner är bland de största som genomförts för att dokumentera nya vacciner. Detta framgår av ”Utveckling av vaccin mot covid-19 i siffor”, en ny forskningsöversikt som Lif publicerat. Globalt är nu över 200 vaccinkandidater mot covid-19 under utveckling. Av dessa befinner sig 47 i så kallad klinisk fas, vilket betyder att de testas på människor. Att det nu finns så många vaccinkandidater i utveckling, och att alla har satts igång efter årsskiftet, beror på att akademi, läkemedelsindustri och ansvariga myndigheter ställt om och gemensamt prioriterat denna vaccinforskning.
Läs mer >>

Undersökning från Karolinska Institutet av Covid-19-forskningen ger en ny bild
10 november. Forskare vid Karolinska Institutet har utforskat all Covid-19-forskning som publicerades under den inledande fasen av pandemin. Resultaten, som uppnåddes med hjälp av ett maskininlärningsbaserat tillvägagångssätt och publicerades i Journal of Medical Internet Research, kommer att göra det lättare att rikta framtida forskning dit den behövs mest. I kölvattnet av den snabba spridningen av Covid-19 har forskningen om sjukdomen eskalerat dramatiskt. Över 60 000 Covid-19-relaterade artiklar har hittills indexerats i den medicinska databasen PubMed. Denna undersökning är för stor för att kunna bedömas med traditionella metoder, såsom systematiska och omfattande recensioner, vilket gör det svårt att få en omfattande översikt över vetenskapen.
Läs mer >>

Fem nordiska forskningsprojekt om Covid-19 med avstamp i hälsodata
Forskningen bidrar därmed till ökad kunskap om Covid-19 till gagn inte endast för Norden, utan för hela världen. Norden förstärker gemensamt forskningssamarbetet om Covid-19 för att rusta sig för framtida pandemier och sjösätter därför fem nya forskningsprojekt, som ska undersöka Covid-19 i relation till allt från graviditetsförlopp till rökning och psykisk sårbarhet. Målet är att generera ny kunskap som kan bidra till att bekämpa Covid-19-pandemin mot bakgrund av existerande hälsodata. Forskare från hela Norden samt Estland deltar i den stora samarbetssatsningen, som har beviljats cirka 53 miljoner norska kronor.
Läs mer >>


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull