2021-05-03 11:23Nyheter

Covid-19-satsningar i regionen: mars- och april-uppdatering

DescriptionDescription

Varannan månad sammanställer Stockholm Science City satsningar och Covid-19-relaterade initiativ från regionen.

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19:
• Karolinska Institutets Covid-19-portal >>
• KTH-forskning och initiativ om det nya coronaviruset och Covid-19 >>
• Stockholms universitets nyheter kring coronaviruset >>
• SciLifeLab-satsningar kopplade till Covid-19-pandemin och SciLifeLab Covid-19-handlingsplan >>

Det nationella SciLifeLab-KAW Covid-19-forskningsprogrammet förlängs genom finansiering från KAW
I mars 2020 lanserade SciLifeLab ett nationellt forskningsprogram Covid-19 tillsammans med Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW). Nu kommer programmet att förlängas och förlängas genom en ny donation på 50 miljoner kronor från KAW.
Läs mer >

Databas om Covid-19 provsamlingar och biobanker lanserades
Att dela data och biobankprover är nyckeln till att påskynda forskningen om Covid-19, mildra effekterna av viruset, öka beredskapen för framtida pandemier och möjliggöra utveckling av Covid-19-vacciner och terapier. Därför lanserar SciLifeLab tillsammans med Biobank Sweden nu en nationell databas om Covid-19-provsamlingar och biobanker, vilket gör det möjligt för forskare över hela landet att hitta prover relaterade till viruset.
Läs mer >

Antalet kliniska prövningar av covid-vacciner fortsätter öka
Antalet vaccinkandidater som testas på människor fortsätter att öka, nu är 84 vacciner i klinisk fas. Det visar statistik från WHO som Lif sammanställt.
Läs mer >

Iconovo har tecknat avtal med ISR för utveckling av inhalerat Covid-19-vaccin
Iconovo AB som utvecklar kompletta inhalationsprodukter, har tecknat ett avtal med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), för utveckling av ett inhalerat vaccin mot Covid-19 med Iconovos inhalator ICOone. Avtalet är Iconovos andra avtal inom det nya strategiska området för innovativa inhalationsprojekt och bekräftar lämpligheten att använda ICOone även för vacciner.
Läs mer >

En av tio har långtidsbesvär 8 månader efter mild Covid-19
Åtta månader efter konstaterade antikroppar mot Covid-19 har fortfarande en av tio minst ett måttligt till allvarligt symptom som upplevs ha negativ påverkan på arbete, socialt liv eller i hemmet. Vanligaste långtidssymptomen är lukt- och smakbortfall samt trötthet. Det visar en delstudie från COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet som nu publiceras i medicinska tidskriften JAMA.
Läs mer >

Rapport om Sveriges kapacitet att producera vaccin
Förbättrad produktionsförmåga och stärkta innovationsmiljöer inom vaccin och biologiska läkemedel kan öka Sveriges möjligheter att bidra till behovet av vaccin, men även till utveckling av nya terapier och företagande. Det konstateras i en rapport till regeringen.
Vinnova har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, Utredningen om tillgång till vaccin mot Covid-19 och Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap analysera Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel.
Läs mer >

Hjärt-Lungfonden delar ut 16 miljoner till forskning om Covid-19
Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ökar risken för komplikationer vid Covid-19 och ungefär en av tio personer drabbas av utdragna symtom av den svåra folksjukdomen. Hjärt-Lungfonden har därför beviljat 15,7 miljoner kronor i anslag till 30 forskningsprojekt som ska bidra till mer kunskap om både den akuta fasen och långtidseffekterna av Covid-19.
Läs mer >


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Stockholm Science City
Stockholm Science City