2020-08-27 13:47Nyheter

Covid-19-satsningar i regionen – juli- och augustiuppdatering

null

Akademi, industri, hälso- och sjukvård arbetar i nära samverkan med fokus på SARS-CoV-2-viruset och sjukdomen Covid-19. Här samlar vi några exempel från regionen.

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19 och det nya coronaviruset:
Karolinska Institutet Covid-19 Resource Hub >>
KTH-forskning och initiativ om det nya coronaviruset och Covid-19 >>
• SciLifeLab-satsningar kopplade till Covid-19-pandemin och SciLifeLab Covid-19-handlingsplan >>
• Stockholms universitets nyheter kring coronaviruset >>

WHO:s översikt av vaccinkandidater mot Covid-19 (25 augusti)
Översiktsdokumenten har tagits fram av Världshälsoorganisationen (WHO) för information om det nya coronaviruset. Per den 25 augusti är 31 kandidatvacciner i klinisk utvärdering. Läs mer >>

Kliniska studier rörande Covid-19
Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om pågående Covid-19-studier i Sverige. Informationen utvecklas och uppdateras löpande. Kliniska studier kräver en godkänd etikprövningsansökan. På Vetenskapsrådets hemsida listas de Covid-19-relaterade ansökningar som hittills har blivit godkända. Läs mer >>

Första fasen av Danderyds sjukhus Covid-19-studie klar
Nästan 25 procent av personalen på Danderyds sjukhus som hade varit i kontakt med Covid-19 patienter hade utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 tidigt i somras. Oförmåga att känna doft tycktes vara det vanligaste symptom bland dem som testade positivt. Läs mer >>


KI-forskning visar: Immuniteten mot Covid-19 sannolikt högre än tester visat
Nya resultat från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte testats positivt för antikroppar. Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar, menar forskarna. Forskningsartikeln finns fritt tillgänglig via servern bioRxiv och är inskickad för publicering i en vetenskaplig tidskrift.
Läs mer >>

Nationell finansiering för att stärka samarbetsmiljön för SciLifeLabs Covid-19-forskningsprogram
I slutet av maj lanserade SciLifeLab ett nationellt Covid-19-program med av 67 projekt inom nio forskningsområden som undersöker Covid-19 på molekyl-, cell-, patient-, population- och miljönivå. För att skapa en stark forskningsmiljö, där projekten kan utnyttja SciLifeLabs spjutspetsteknologier, lanserade SciLifeLab en uppmaning till forskningsområdets behov i mitten av juni. Nu stöds ett antal forskningsområden med nationell SciLifeLab-finansiering för att ta bort flaskhalsar och få projekten igång i full fart.
Följande forskningsområden och behov stöds nu med nationell SciLifeLab-finansiering:
• Biobanker för Covid-19-forskning (stöd för samordning och biobanking)
• Serologi med hög genomströmning och hög innehåll (stöd för dataanalys och logistik)
• Värdcellsystembiologi och mål (stöd för BSL3-anläggningen för att möjliggöra åtkomst och tjänster för Covid-19-forskning)
• Läkemedelsupptäckt och återanvändning av läkemedel (stöd för databasuppbyggnad och sammansatt centerstöd)
• Miljövirusprofilering (stöd för infrastruktur som krävs för att snabbt skapa en nationell stödfunktion för biobankering av miljöprover för virusövervakning (initialt avloppsvatten))
• Datacenter (stöd för datahantering för SciLifeLab Covid-19-programmet)
Finansieringen uppgår till 4,4 MSEK.
Läs mer >>


Ny kunskap om enzym med viktig roll för SARS-CoV-2-infektion (31 juli 2020)
Forskare vid Uppsala universitet har gjort en kartläggning av enzymet ACE2 i hela människokroppen, som föreslagits spela en viktig roll för SARS-CoV-2-virusets inträde i värdceller och utveckling av sjukdomen Covid-19. I motsats till tidigare forskning visar studien att ingen eller endast mycket låga nivåer av ACE2-protein finns i normala luftvägar. Resultaten beskrivs i en artikel i Molecular Systems Biology.
Läs mer>>

Kancera inleder tester med första svenska läkemedlet mot Covid-19: Den första svenska medicinen mot Covid-19 kan vara på gång. Snart inleds en så kallad fas 2-studie med patienter från S:t Görans sjukhus.
Läs mer>>

Avtal klart mellan Astra Zeneca och EU om covid-19-vaccin: Första avtalet om ett vaccin mot covid-19 är på plats, det meddelar EU-kommissionen i ett pressmeddelande.
Läs mer >>

Sverige ingick den 20 augusti ett EU-gemensamt avtal om Covid-19-vaccin:Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i det avtal som EU-kommissionen avser ingå om att köpa Covid-19-vaccin från svensk-brittiska AstraZeneca. Köpet gäller under förutsättning att vaccinet godkänns för användning.
Läs mer >>


Om Stockholm Science City Foundation


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull