2021-02-24 08:10Nyheter

Covid-19-satsningar i regionen: januari- och februari-uppdatering

DescriptionDescription

Varannan månad sammanställer Stockholm Science City satsningar och Covid-19-relaterade initiativ från regionen.

Akademisk forskning och samarbeten kring Covid-19:

Nationellt forskningsprogram om vaccinens effekt
I december 2020 tillkännagav SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) en utlysning för ett nationellt forskningsprogram för att studera effekterna av Covid-19-vaccin. 24 förslag skickades in och nu lanseras programmet med tio projekt godkända för finansiering.
Läs mer >

Covid-insatser vinner pris
Region Stockholms årliga medarbetar- och ledarskapspris Gyllene Äpplet gick i år till Nineveh Baresso, enhetschef på enheten för kuratorer och psykologer på Södertälje sjukhus, som tidigt under pandemin tog initiativ till stödinsatser för sjukhuspersonalen och tog initiativ till en krisstödtelefon för allmänheten.
Läs mer >

Sverige bygger infrastruktur för digitalt vaccinationspass
Sverige har beslutat att ta fram en digital infrastruktur för vaccinationspass. Målet är att den ska vara på plats till sommaren.
Läs mer >

Uppföljningsstudier av Covid-19-vacciner
Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av Covid-19-vacciner. Vetenskapsrådet har fått uppdraget att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av Covid-19-vacciner.
Läs mer >

Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och biologiska läkemedel
Regeringen uppdrar åt Vinnova och RISE analysera och beskriva förutsättningarna för hur Sveriges innovations- och produktionskapacitet för vaccin och andra biologiska läkemedel står sig i jämförelse med andra länders kapacitet.
Läs mer >

Valnevas vaccinkandidat i klinisk prövning
Valneva har inlett en klinisk fas 1 / 2-studie för sin vaccinkandidat mot Covid-19, VLA2001.
Läs mer >

Afa finansierar Covid-19-projekt
Tretton nya Covid-19-projekt får forskningsfinansiering från Afa. De projekt som nu beviljats, handlar bland annat om hur organisatoriska förändringar som till exempel varsel och permitteringar i spåren av coronakrisen påverkar psykisk hälsa och sjukskrivning, återhämtning och rehabilitering efter Covid-19, teamarbete på distans och sjukfrånvaron hos handelsanställda under pandemin.
Läs mer >

 

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.