2014-03-07 09:48Nyheter

Counting down to the unmissable digital health event of 2014

Don't miss out on Digital | Health Days 2014, the number one conference for the far-out but coming closer new world of digital health.

First of all, let’s rewind a little. Last year’s event was a fantastic success and inspired us to continue to push the boundaries in digital health. Thanks to everyone who came along! So, over the next few months, as we count down to Digital | Health Days 2014 in Stockholm, Sweden on 25-26 August, we’ll be letting you know how our unmissable, event is shaping up.

You’ll find out about the pioneering speakers who’ll be sharing their exciting vision for the future, the workshops where you’ll discuss the issues of today and tomorrow in our world and the surprise happenings designed to open your mind and horizons even further.

And, if you’d like to get involved as a sponsor, exhibitor, contributor, speaker, whatever, please contact me: 

E: nima.jokilaakso@stockholmsmassan.se
T: +46 70 789 44 50

Love to meet you!

Nima Jokilaakso, PhD
Event Manager, Digital | Health Days 2014

 

Find out more: www.digitalhealthdays.se


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull