2020-10-06 10:41Nyheter

Colibri Ventures investerar i DNA-teknikbolaget Moligo Technologies

null

I början av 2020 träffade vi Fredrik Dahl och Simon Fredriksson, partners på Colibri Ventures för att höra hur de resonerar kring tidiga investeringar i life science-företag. Nu har Colibri Ventures gjort sin första bolagsinvestering – i DNA-teknikföretaget Moligo Technologies – och vi fick tillfälle att ställa några frågor till Fredrik Dahl.

Vad har hänt sen sist? Hur har intresset varit för Colibri?

Vi har träffat ett 50-tal bolag, och är långt framme i flera parallella investeringsprocesser! I ett investerarnätverk med bland andra Sciety, Almi och inkubatorskolorna i Stockholm och Uppsala utvärderar vi olika bolag löpande. För Colibris del är fokus på bolag som utvecklar molekylära verktyg, teknik inom diagnostik och till en viss del pharmabolag, helt enkelt för att det är den branschen vi kan bäst.

Varför har ni valt att investera i just Moligo?

Första gången vi kom i kontakt med teamet bakom Moligo var för omkring nio månader sedan på en inkubatorkväll som Karolinska Innovations arrangerade. Vi har sedan gjort ingående granskning och analys av deras plattform – en teknik att syntetisera – det vill säga bygga upp – DNA-bitar. Med Moligos teknik är det möjligt att göra väldigt långa DNA-bitar med hög kvalitet, vilket generellt är en utmaning. DNA-bitarna som företaget tar fram används sedan för att utveckla läkemedel eller inom diagnostik och forskning.

Vad erbjuder Colibri Ventures?

Vi är en företagsinkubator som har en lokal på Campus Solna på omkring 350 kvadratmeter. Där har vi plats att husera sex till sju bolag med kontorsplatser och delade våtlabb och gemensamma faciliteter. Colibri investerar tidigt i bolagen och vi stöttar dem i att ta fram en execution plan, sätta ihop en styrelse och att bygga ett team som ska kunna realisera affärsidén. Vi tycker att vi fyller ett gap i innovationssystemet – support till unga bolag och affärsidéer innan de är mogna att söka finansiering hos traditionella riskkapitalister.

 


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull