2012-06-13 09:34Nyheter

Chris Heister ny styrelseorförande för Stockholm Science City Foundation

null

Chris Heister, Landshövding i Stockholms län är sedan 12 juni 2012 styrelseordförande i Stockholm Science City Foundation. Chris Heister efterträder Thorbjörn Ekström forsknings- och utvecklingschef vid Stockholms läns landsting som tidigare var tillförordnad styrelseordförande.

Stockholm Science City Foundation/Vetenskapsstaden (SSCi) har som uppdrag att attrahera företag och akademi till Stockholm Life Solna-Stockholm.  SSCi arbetar på uppdrag av de fyra ledande universiteten Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholms stad, Solna stad och Stockholms Läns Landsting och näringslivet. Stockholm-Uppsalaregionen är en av Europas ledande inom forskning och utbildning inom life science.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull