2011-09-07 15:09Nyheter

Bo-Ragnar Tolf ny ordförande i Kraftcentrum Stockholm Lifes styrgrupp

Bo-Ragnar Tolf efterträder Per Unckel som ordförande i Kraftcentrum Stockholm Lifes styrgrupp.

Tolf är chef vid Karolinska Institutets innovationskontor och har mångårig erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han har bland annat varit verkställande direktör för läkemedelsbolaget ACADIA Pharmaceuticals, arbetat vid AstraZeneca och Kabi Pharmacia Therapeutics och haft sin egen konsultverksamhet. Han sitter även i styrelserna för tre Karolinska Development-bolag.

Kraftcentrum Stockholm Life är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla behovsanpassade verktyg och processer för samverkan och kunskapsöverföring mellan små och stora life science-företag, akademi och hälso- och sjukvård. Projektet finansieras av EU:s strukturfonder med en budget på cirka 10 miljoner kronor. Kraftcentrum Stockholm Life leds av en styrgrupp med representanter från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Karolinska Institutet Science Park AB, fastighetsaktörer och Stockholm Science City Foundation. Stockholm Medtech Growth, Stockholms universitet och Tillväxtverket har adjungerade representanter. 

För mer information om projektet Kraftcentrum Stockholm Life, vänligen klicka här.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull