2019-05-03 16:44Nyheter

Bayer celebrate inauguration of new office at Karolinska Institutet

null

On May 2d, Bayer inaugurated their new premises on Karolinska Institutet campus and celebrated with a half-day event in Aula Medica focusing on science and collaboration. Bayer’s move strengthens the life science cluster of Hagastaden and manifests the company’s ambition to contribute to increased collaboration between research, healthcare and industry.

Miriam Holstein, CEO of Bayer Nordics started the morning welcoming guests from industry, academia, healthcare and society to Karolinska Institutet. 

-Both Bayer and Karolinska Institutet welcomes collaboration between academia, healthcare and society – it is necessary to collaborate to meet global challenges - we are all in this together, says Miriam Holstein.

In Sweden, Bayer has entered a number of collaborations through the years, not only within research, but also with initiatives and start-ups such as War on Cancer, Pilloxa and Coala Life.

Matilda Ernkrans, Minister for Higher Education and Research, shared her thoughts on the need for collaboration between academia and industry to meet the global challenges.

- Without cooperation, achievements within research cannot be made. Basic research provides ground breaking knowledge – however, no sector can meet the demands of future health alone, we need to face challenges together, said Mathilda Ernkrans

Kemal Malik, Board member Bayer AG and Head of Innovation at Bayer spoke on the theme of convergence between biology and technology and Bayer’s thoughts on open innovation. 

-What I fundamentally believe is that the only way to address global challenges is through innovation. Today, we are still facing major societal challenges in health and nutrition and we need innovation to solve them. It is our ambition to connect with the brightest minds across the world and to expand our open innovation approach towards innovation ecosystems, says Kemal Malik.

Karin Dahlman-Wright, vice president at Karolinska Institutet rounded up the morning by welcoming Bayer to Campus. After the seminar, all guests were invited to visit Bayer’s new office location and a ceremony where academia and industry literally had an opportunity to tie ties.


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull