2020-05-29 13:18Nyheter

Att vilja och våga påverka system för innovationsupptag

null

Efter tolv år i ett antal spännande roller för MSD med en röd tråd bestående av innovation, ledarskap och digitalisering har jag tagit ett steg mot det övergripande. Steget från att ha en produkt som minsta gemensamma nämnare till att ha en bransch i fokus. Ambitionen är fortfarande att förändra, innovera och skapa samverkan men nu för en hel bransch och för ett helt system. Ett fragmenterat system som i vissas ögon är en smärre katastrof och i andras ögon skapar en vård i världsklass.

Jag ser både och - den svenska modellen med 21 regioner, 290 kommuner och en statlig nivå där alla har sin del i syltburken ger å ena sidan en delaktig vård där närheten och det autonoma är nycklar. Å andra sidan har vi inte en jämlik vård i Sverige och vi har inte heller det högsta innovationsupptaget i världen. Vi är experter på att skapa behovsdrivna piloter men är sämre när vi vill skala upp och implementera nationellt.

OK, säger vän av ordning – vad ska vi göra åt detta då och vad kan vi lära oss av de bästa? Jag har fått förmånen att studera en del system runt om i världen och inser att många har nycklar till lösning men ingen löser problemet. Alla har något som fungerar bra och som skapar bättre förutsättningar och där vårt system i Sverige lyfts som ett av de absolut bästa och mest lämpade för innovationsupptag. Jag är ingen förespråkare för att fortsätta med 21 regioner och 290 kommuner för att vi alltid haft det – däremot tror jag sällan att systemändringar enskilt löser allt om vi inte skapar de mellanmänskliga förutsättningar som krävs för att bli såväl agila som innovationsfrämjande.

Min övertygelse är att nyckeln till att få ett system där innovationer tas upp snabbt och till rätt person/patient är tredelad:

  • Ett synsätt på samverkan som utgår från att alla parter bidrar med lika mycket och jobbar mot samma mål. Transparens om egna vinningar är kritiskt för en förtroendeskapande och långsiktig samverkan.
  • Prestigelöshet - jag skulle kunna stanna länge vid detta... att så många så ofta sätter vikten av att ha sista ordet eller sitta kvar med ”trumf” i en dialog kanske ibland kan ha sin plats men verkligen inte när vi vill skapa innovation i system.
  • Transparens från den offentliga sidan om möjligheter och omöjligheter i ett tidigt skede. Kommer hindren fram efter hand kommer vi fortsatt att landa i lysande piloter som inte blir breddimplementerade.

Vad vill jag åstadkomma då i min nya roll? Jag ser att mitt huvuduppdrag kommer att vara att få den regionala nivån inom företagen och på den offentliga sidan att jobba tillsammans, både med varandra och med de nationella nivåerna på respektive sida. Det låter enkelt på pappret men kräver just transparens, prestigelöshet och en verklig vilja att samverka från alla aktörer för att något ska hända. Kan vi skapa förutsättningarna för detta spelar det mindre roll hur systemet är uppbyggt. Så min vision för svensk hälso- och sjukvård är en modell som än mer i framtiden levererar:

  • Involvering av patienter i både införande och uppföljande av behandling.
  • Ett snabbt och jämlikt upptag av innovation
  • En forskning i världsklass
  • En digital mognad i befolkningen som används inom sjukvård för att ta rätt beslut, följa upp beslut, stödja beslut och stödja individer.

Vi är inte där idag, i vissa fall inte på långa vägar, men om vi tar stegen tillsammans kan vi nå dit och leverera den hälso- och sjukvård som vi alla kan vara stolta över.


Om Stockholm Science City Foundation

-


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull