2012-02-02 15:23Nyheter

Att lära från andra branscher och ha säljfokus från början

Det sägs ofta att Life Science industrin är speciell, eftersom det i allmänhet krävs stora investeringar tidigt och att belöning kommer långt senare. Dessutom är det förenat med stora risker, kraven från olika myndigheter är rigorösa och växande och politiska beslut ändrar förutsättningarna under resans gång. Det ligger mycket i detta, men är det unikt för Life Science industrin? Mer eller mindre samma omständigheter finns inom ett flertal industrier, t.ex. flyg, fordon, material eller skogsindustrin.

Jag tror att aktörer inom Life Science kan lära sig mycket genom att studera hur dessa industrier agerar, men framför allt tror jag att nystartade biotech bolag kan effektivisera affärsmodellerna för att skapa tidiga intäkter genom att inspireras av entreprenörer i andra branscher.

Mackmyra whisky är ett utmärkt exempel på hur tidiga intäkter kan skapas genom en smart affärsmodell. I Mackmyras fall genom medlemskap, kurser, köp av eget whisky fat etc medan de nöddvändiga 12-20 årens lagring pågår. Hur kan det konceptet omformuleras för att passa inom Life Science?

Nudie jeans gjorde, om jag förstått det rätt, ingen avancerad affärsplan, utan tog med sig jeans till de lokala affärerna och frågade om de ville sälja dem. D.v.s .de hade i praktiken säljkanalerna klara redan då de startade bolaget. Gunilla von Platen skaffade sig kunder redan innan hon startade Xzakt kundrelation.

Jag är helt övertygad om att vi i Sverige har all vetenskaplig, teknisk, regulatorisk eller motsvarande kompetens för att driva fram lönsamma biotechbolag, men att vi gör för akademiska och komplicerad affärsmodeller. Många bolag skulle må bra av att klippa de akademiska banden och fundera på hur de kan skapa intäkter från dag 1 genom att inspireras av exemplen ovan.

Ett utmärkt exempel är Only 4 Children Pharamceuticals, ett franskt specialty pharma bolag för barnmedicin. Enligt grundaren Vincent Grek, har bolaget ett flertal projekt i kliniska faser och inte tagit in en enda € i riskkapital. Han har finansierat bolaget genom konsulttjänster för barnmedicin till konkurrenter, EU-projekt och samarbetspartners.

Med andra ord, jag tror inte att Life Science industrin är speciell ur ett affärsperspektiv utan att en viktig ingrediens för framgång är att våga inspireras av icke akademiska entreprenör och företag som går på de enkla lösningarna.

Teodor Aastrup, VD Attana AB


Om Stockholm Science City Foundation

Vi är en handlingskraftig och hjälpsam expertorganisation som underlättar kunskapsutbyten och tillväxt. Vi stärker relationer och ökar samverkan mellan universitet, företag och samhälle för att stödja utvecklingen av Stockholm som en internationellt attraktiv plats för forskning och företagande. Vår ambition är att skapa samhällsnytta och stärka Stockholmregionens konkurrenskraft inom life science. Genom att bygga på den breda kunskapsbas, talang och kreativitet som finns i regionen skapar vi meningsfulla relationer och värdeskapande samarbetsmöjligheter. Därigenom bidrar vi till samhällsutveckling och skapandet av lösningar som kommer samhället till nytta.


Kontaktpersoner

Ylva Williams
VD
Ylva Williams
Filippa Kull
Affärsutvecklingschef
Filippa Kull